top of page

Koreansk plymspirea, Aruncus aethusifolius - 2010


Koreansk plymspirea trivs såväl i väldränerade stenpartier som i skuggiga, fuktiga lundmiljöer.

Foto: Jonas Bengtsson.

Bilden och texten får publiceras fritt.


En sommarblommare som trivs nästan överallt

Koreansk plymspirea är en mästare i stil och form. Den runda tuvan är tät och fräsch hela säsongen i både soliga och skuggiga lägen. Årets Perenn 2010 är ett fynd för marktäckning och kanter men också i kruka och som liten, finstämd solitär.I juni-juli reser sig gräddvita blomvippor över bladverkets jämna halvklotform och når ungefär 30 cm i höjd. Att blomstjälkarna är rödtonade ger extra färg och kontrast. Koreansk plymspirea är skildkönad så han- och honblommor finns på olika plantor. Hanplantor har lite större blomvippor än honplantor. Honplantorna får å andra sidan fina, orangeröda fröställningar på hösten.


Bladverket är finfördelat med flikiga småblad. Det är lysande grönt fram till hösten då det får vacker höstfärg. Den är ofta sprakande röd, men varierar från gult till mörkt rostrött beroende på planta och läge. Koreansk plymspirea förökas med frö, så varje planta har i någon mån unika egenskaper. Storlek och form är jämn och enhetlig, men när det gäller höstfärgen finns en variation. Något som oftast är en tillgång eftersom det ger planteringarna spännande färgskiftningar. I soliga lägen med väldränerad jord blir också höstfärgen rödare och mer intensiv än i skugga och fuktig jord.


Från Sydkorea

Koreansk plymspirea är förhållandevis ny i perennsortimentet. Det var i september 1976 som landskapsarkitekt Tomas Lagerström, verksam vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna, fick syn på växten på berget Mount Halla i Sydkorea. Bland buskarna ovanför trädgränsen växte enstaka exemplar av de vackert höstfärgade plantorna. Tomas Lagerström var där som deltagare i Nordisk Arboretutvalgs expedition. Syftet var att samla vedartade växter som kunde tänkas vara lämpliga för odling hos oss. Örtartade växter var egentligen inte alls aktuella. Men med landskapsarkitektens blick för vad som är värdefullt i olika miljöer stannade Tomas upp inför de små tuvorna, som han visste skulle bli fylligare och större vid bättre odlingsförhållanden. Han insåg att detta var en växt som var värd att prova under svenska förhållanden. Därför samlade han frön som efterhand gett upphov till de plantor vi odlar i Sverige idag.


Det visade sig snart att koreansk plymspirea är både häpnadsväckande anspråkslös och anpassningsbar när det gäller växtplats. Den växer bra och blir vacker i allt från soliga, väldränerade stenpartier till skuggiga, fuktiga lundmiljöer. Det är dessutom en mycket härdig växt som kan stå i kruka utomhus året om utan särskild vintertäckning. Som om detta inte var nog är koreansk plymspirea också en växt som håller stilen i många år utan nämnvärd omsorg eller omplanteringar. Den bör, precis som släktingen plymspirea, få stå ostörd så länge som möjligt.


För många miljöer

Plantornas karaktär och flexibiliteten när det gäller växtplats gör att koreansk plymspirea kan användas i en mängd olika sammanhang och miljöer. Den är utsökt som marktäckare av små och stora ytor. Planterar du med 25-30 cm från centrum till centrum på plantorna växer de snart ihop. Koreansk plymspirea är också perfekt som kantväxt i rabatter och till låga infattningshäckar.


Använd gärna koreansk plymspirea som solitär där den kan avteckna sig mot en lugn yta. Det kan vara en sten eller en matta av någon låg marktäckare, till exempel hasselört, Asarum europaeum, eller revsuga, Ajuga reptans. Med sin fina form och sitt snygga, fräscha bladverk är koreansk plymspirea även värd en plats i trädgårdens eller balkongens krukor. Till och med i en sådan begränsad jordvolym kan plantorna leva länge utan omplantering.


Om du vill framhäva tuvans runda form kan du prova att klippa bort blomställningarna direkt efter blomningen. Utan fröställningar och överblommade rester får du en mycket fin och väl sammanhållen halvklotform att njuta av under sensommar och höst.


Eftersom koreansk plymspirea är så flexibel när det gäller växtplats går det bra att kombinera den med det mesta i växtväg. I halvskuggigt läge med medelfuktig jord är koreansk plymspirea fin tillsammans med bland annat olika former av funkia, Hosta, brokbladig blåtåtel, Molinia caerulea ´Variegata´, dagliljor, Hemerocallis, fläckig lungört, Pulmonaria officinalis, och revsuga, Ajuga reptans. I sol och väldränerad jord är grekisk vädd, Knautia macedonica, röd rudbeckia, Echinacea purpurea, kärleksört, Sedum ´Matrona´, och blodnäva, Geranium sanguineum, några av de växter som passar bra i den koreanska plymspireans sällskap.

Comments


bottom of page