top of page

200-LISTAN

200-listan.jpg

200-listan är utarbetad av Perennagruppen och gavs ut för första gången på 1980-talet. Nu är urvalet uppdaterat efter dagens behov och användning av perenner i Sverige.

Den innehåller ett sortiment av arter och sorter som är utvalt för att vara så allsidigt och bra som möjligt. Listan upptar ett grundsortiment och den ska inte betraktas som sortimentsbegränsande.

 

Målsättningen för listan är bland annat att utgöra ett sortiment för odling och handel med svenska perenner och innehålla perenner som är odlingsvärda över så stor del av landet som möjligt. Listan ska även fungera som hjälp vid trädgårdsundervisning och kunna användas av trädgårdsjournalister.

 

Sortimentet kommer att revideras efter hand som nya och bättre sorter tillkommer.

bottom of page