top of page

OM OSS

Perennagruppen består av företag som odlar perenner. Odlingarna är belägna från sydligaste Skåne till södra Värmland. En förteckning över vilka som ingår i Perennagruppen finns under fliken Medlemmar. Perennagruppens medlemmar är anslutna till LRF Trädgård som är en branschavdelning i LRF.

VÅRAT SORTIMENT

Perennagruppens sortiment är anpassat till svenska förhållanden.  Förökning sker efter internationella regler (ISU) och rätt förökat betyder sortäkthet. Odlingen sker främst i krukor med en volym på ½ liter - 1 liter och i mindre omfattning som solitärkvalitet i större krukor.

ÅRETS PERENN

Årets Perenn har blivit en stor succé och utses årligen av Perennagruppen. Detta görs med stöd av gruppens samlade kunskap och erfarenhet, med syfte att lyfta fram särskilt värdefulla trädgårdsväxter som blivit bortglömda eller har ett prydnadsvärde som underskattats. Årets Perenn är alltid frisk, härdig, vacker och lättskött. 

MEDLEMSSKAP

Medlemskap i Perennagruppen kan erhållas av den som aktivt och yrkesmässigt odlar perenna växter i Sverige, som är medlem i LRF och LRF Trädgård och som är villig att följa gruppens stadgar och kvalitetsregler. För ytterligare information kan Du ta kontakt med LRF Trädgård eller någon av medlemmarna. 

bottom of page