top of page

KVALITETSREGLER

-Plantskoleväxter-

för krukodlade och inkrukade perenner

Namnsättning och märkning:

I sortlistor, beställningar och anbud, liksom på etiketter vid leverans, skall släkt-, art- och sortnamn anges. 

Kvalitetskrav

Vid partihandel skall förökningssätt anges i sortiment och prislistor enligt följande:

  • F = fröförökat

  • TC/M = mikroförökat

  • V = vegetativt

 

?Strain?-begreppet får inte användas. Det vill säga vegetativt förökade namnsorter får inte fröförökas och saluföras under den vegetativa sortens namn.

Kvalitetskrav

Krukodlade perenner skall ha en genomrotad krukklump. Växterna får ej ha så mycket rötter att dessa växer utanför krukan så att växtens etableringsförmåga äventyras. Frilandsodlade perenner som levereras i kruka eller annan förpackning skall deklareras som inkrukade. Detta gäller även rötter och knölar som krukas under vintern och säljs under våren.

Som kvalitetsbeteckning anges följande:

  • A-kvalitet C, vilket innebär att växten leveras i den krukstorlek som ger respektive växt optimal utveckling, det vill säga krukstorlekar mellan 0,5 liter och 2 liter beroende på art/sort. 

  • Pluggplantor/örtpluggplantor anges enligt 3.2.2 Täckrotsplantor. Minimivolym 55 cm3.

  • Solitärkvalitet, minimum 2 liters kruka. Krukstorleken för solitärer varierar beroende på art och sort, normalt mellan 2,0 - 10 liter. 

 

Växterna skall vid leverans på våren vara avhärdade. Vid leverans skall varje försäljningsenhet etiketteras. Växterna skall inte vara äldre än två år/vegetationsperioder utan omplantering. Allmänna krav för sundhet enligt 3.5 skall vara uppfyllda.

 

Ovanstående är ett utdrag ur "Kvalitetsregler för plantskoleväxter" , utarbetade av plantskolorna i LRF Trädgård, gällande för krukodlade perenner. Beställning av "Kvalitetsreglerna för plantskoleväxter" i sin helhet kan göras på LRF Trädgårds hemsida. 

bottom of page