top of page

ÖVERVINTRING

Nya övervintrings-bokstäver för perenner i Sverige

 

Perennagruppen börjar 2021 lansera ett nytt system för hur perenner övervintrar i Sverige. De nya övervintringsbokstäverna ersätter det tidigare systemet för perenners härdighet som Perennagruppen gjorde för 40 år sedan. Vi inser att det kommer ta tid innan hela trädgårdsbranschen är redo och vi är införstådda med att det kommer bli justeringar. Allt för att det ska kunna kommuniceras så att alla lätt kan ta till sig informationen.

Tanken med de nya övervintringsbokstäverna är att de är enkla, konsekventa och har mindre fokus på geografiskt läge. De utgår istället från sannolikhet för lyckad övervintring. Eftersom perenner vanligtvis övervintrar under markytan är det främst ståndort och inte i lika stor utsträckning breddgrad som avgör.

Genom kategorier som inte har geografisk angivelse har de nya övervintringsbokstäverna lång hållbarhet, även med hänsyn till att klimatet förändras och vi får annorlunda vintrar.

Perennagruppen gick hösten 2020 igenom de perenner som finns i svensk odling hos perennagruppens medlemmar och satte gemensamt nya bokstäver på nästan 1 500 sorter.

Arbetet med att sätta nya övervintringsbokstäver fortsätter och kommer att utökas i trädgårdsbranschens växtdatabas hos SvePlantInfo. Lanseringen i trädgårdsbutiker sker våren 2022.

Perennerna är indelade från A-D beroende på övervintringsförmåga där gruppen A innefattar de mest tåliga perennerna.

Vissa perenner är särskilt beroende av ett väldränerat läge för bra tillväxt och bra övervintring. I de fallen är övervintringsbokstaven dessutom försedda med en asterisk * som visar detta.

Perenners övervintringsförmåga kan ökas genom att odla på upphöjda väldränerade bäddar, i vindskyddat läge och vintertäckas, vilket gör att även mer känsliga perenner kan klara sig bra.

Förklaring nya övervintrings-bokstäver 

Växten är tålig och övervintrar bra.
A = Övervintrar pålitligt
A* = Övervintrar pålitligt på väldränerat läge

Växten övervintrar oftast bra på rätt växtplats.
B = Övervintrar vanligtvis
B* = Övervintrar vanligtvis på väldränerat läge

Växten är känslig för olika vinterväder.
C = Övervintrar ibland
C* = Övervintrar ibland på väldränerat läge

Växten klarar normalt inte en svensk vinter.
D = Övervintrar inte

bottom of page