Nya övervintringsbokstäver för perenner i Sverige

Perennagruppen börjar 2021 lansera ett nytt system för hur perenner övervintrar i Sverige. De nya övervintringsbokstäverna ersätter det tidigare systemet för perenners härdighet som Perennagruppen gjorde för 40 år sedan. Vi inser att det kommer ta tid innan hela trädgårdsbranschen är redo och vi är införstådda med att det kommer bli justeringar. Allt för att det ska kunna kommuniceras så att alla lätt kan ta till sig informationen.

Tanken med de nya övervintringsbokstäverna är att de är enkla, konsekventa och har mindre fokus på geografiskt läge. De utgår istället från sannolikhet för lyckad övervintring. Eftersom perenner vanligtvis övervintrar under markytan är det främst ståndort och inte i lika stor utsträckning breddgrad som avgör.

Genom kategorier som inte har geografisk angivelse har de nya övervintringsbokstäverna lång hållbarhet, även med hänsyn till att klimatet förändras och vi får annorlunda vintrar.

Perennagruppen gick hösten 2020 igenom de perenner som finns i svensk odling hos perennagruppens medlemmar och satte gemensamt nya bokstäver på nästan 1 500 sorter.

Mer info och listan med 1 500 perenners övervintringsbokstäver hittar du här, PDF.

Lista i Excel med 1 500 perenners övervintringsbokstäver hittar du här.
Webbmaster jan.larsson@calumi.se, www.calumi.se