Att lyckas med Perenner
Vad är perenner?
Perenner är fleråriga örtartade växter. Dessa vissnar ner varje år och börjar om på nytt till våren, med nya skott och blommor. En del perenner är vintergröna
d. v.s behåller sina gröna blad över vintern. Bland perennerna finner man även gräs, kryddväxter, medicinalväxter och ormbunkar. Det finns perenner som passar för varje tänkbar växtplats, från torra sandiga slänter, till fuktiga växtplatser i djup skugga.

Att tänka på före plantering
Perenner vill inte ha våta fötter under vintern, en väldränerad jord är a och o. Vid otillräcklig dränering är en förhöjd planteringsbädd ett bra tips. Slänter och kullar är en perfekt växtplats. En dåligt dränerad växtplats gör att växterna övervintrar sämre.

 
Ogräs
Det är viktigt att rabatten är fri från ogräs före plantering. Gräv om rabatten och plocka bort allt rotogräs du hittar.regn

Jordförbättring
Det bästa utgångsläget är en porös jord som kan hålla både luft och vatten. Förbättra en sandjord med torv eller kompost. Lerig jord förbättras med grus eller leca och barkmull. Din egen kompost gör underverk med alla jordar.

Näringstillförsel - Gödsling
Grundgödsla före planteringen. Fortsättningsvis behöver perennerna en årlig tillskottsgödsling. För mycket näring kan skada dina växter Följ doseringsanvisningen för resp. gödselmedel. Gödsla hela planteringsytan.

Plantering
Plantering av perenner kan ske vår, sommar och höst. Se till att rotklumpen är ordentligt genomvattnad vid planteringen. Rotklumpen bör komma lite under jordytan. Om så behövs se till att vattna igenom ordentligt några gånger efter planteringen.

Planteringsavstånd
Ge de låga perennerna ett avstånd på 20-30 cm, medelhöga 40-50 cm och de höga 60-70 cm. Perennerna gör sig bäst i grupper om minst 3-5st i varje. Vill man, så kan man öka avståndet något mellan grupperna. Stora, höga perenner s.k. solitärer kan med fördel planteras en och en.

Nedklippning på sommaren
Var inte rädd att klippa ned överblommade och skräpiga perenner. Komplettera gärna med en lätt gödsling. De börjar snart grönska på nytt och får eventuellt en ny blomning. Du får åter en fräsch rabatt.

Övervintring
De flesta perenner är mycket härdiga och kan odlas långt upp i norr, där de skyddas väl av ett tjockt isolerande snötäcke. Om du inte tycker det ser för skräpigt ut, klarar de vintern bra om man inte klipper bort torra blad och stjälkar på hösten. Där fastnar kringblåsande löv och snö som bildar naturlig vintertäckning. Ömtåliga och utsatta växter kan täckas med granris.

Omplantering
Många perenner mår bra av att delas och planteras om med några års mellanrum. Delning ger plantorna ny livskraft. Det är bäst att dela plantorna på våren eller hösten. I samband med omplanteringen förbättras och gödslas jorden. Passa också på att rensa bort ogräs, framför allt fleråriga rot-ogräs. Vissa perenner bör inte planteras om så ofta. Till dem hör pioner, brudslöja, Mose brinnande buske, plymspirea m.fl

Tillbaka upp
Webbmaster jan.larsson@calumi.se, www.calumi.se