GRO´s kvalitetsregler

för krukodlade och inkrukade perenner

Namnsättning och märkning:
I sortlistor, beställningar och anbud, liksom på etiketter vid leverans, skall släkt-, art- och sortnamn anges. Av GRO Plantskolas Perennagrupp vedertagen nomenklatur skall användas.

Kvalitetskrav

Vid partihandel skall förökningssätt anges i sortiment och prislistor enligt följande:
F = fröförökat
TC= mikroförökat
V = vegetativt
?Strain?-begreppet får inte användas. Det vill säga vegetativt förökade namnsorter får inte fröförökas och saluföras under den vegetativa sortens namn.

 

Kvalitetskrav
Krukodlade perenner skall ha en genomrotad krukklump. Växterna får ej ha så mycket rötter att dessa växer utanför krukan så att växtens etableringsförmåga äventyras. Frilandsodlade perenner som levereras i kruka eller annan förpackning skall deklareras som inkrukade. Detta gäller även rötter och knölar som krukas under vintern och säljs under våren. Krukstorleken skall anges i kvalitetsbeteckningen. Rekommenderade minimistorlekar är:

  • Marktäckande låga och medelhöga perenner P9 (9x9x10) alt 11 cm rund. Anges ingen krukstorlek i kvalitetsbeteckningen avses P9 eller 11 cm rund kruka.
  • Höga perenner, speciellt höstblommande med kraftigt rotsystem, 1 liters kruka.
  • Pluggplantor/örtpluggplantor anges enligt 3.2.2 Täckrotsplantor. Minimivolym 55 cm3.
  • Solitärkvalitet, minimum 2 liters kruka.

Växterna skall vid leverans på våren vara avhärdade. Vid leverans skall varje försäljningsenhet etiketteras. Växterna skall inte vara äldre än två år/vegetationsperioder utan omplantering. Allmänna krav för sundhet enligt 3.5 skall vara uppfyllda.

Ovanstående är ett utdrag ur "Kvalitetsregler för plantskoleväxter" , utarbetade av GROs Plantskolesektion, gällande för krukodlade perenner. Beställning av "Kvalitetsreglerna för plantskoleväxter" i sin helhet kan göras på GROs medlemskontor: tel. 0413-55 90 32, fax 0413-55 90 20 eller e-post: info@gro.se

Tillbaka upp
Webbmaster jan.larsson@calumi.se, www.calumi.se