Presentation av PERENNAGRUPPEN

Perennagruppen består av ett 15-tal företag som odlar perenner. Odlingarna är belägna från sydligaste Skåne till norra Mälardalen. En förteckning över vilka som ingår i Perennagruppen finns under fliken Medlemsmatrikel. Perennagruppens medlemmar är anslutna till Plantskolesektionen inom Gröna näringens riksorganisation, GRO, vilken fr.o.m. 2007 är en avdelning i LRF

Perennagruppens sortiment är anpassat till svenska förhållanden. Perenner odlade av Perennagruppens medlemmar känns igen på gruppens egen logotyp på etikettens baksida. Förökning sker efter internationella regler (ISU) och rätt förökat betyder sortäkthet. Odlingen sker främst i krukor med en volym på ½ liter - 1 liter och i mindre omfattning som solitärkvalitet i större krukor. Databasen över registrerade sorter uppgår till närmare 4000 st, av dessa är det c:a 3000 sorter som odlas aktivt. Denna förteckning över sorter finns under Växtlistan. För att se vilka odlare som har en viss växt behöver Du inloggningsuppgifter till "vem odlar vad". Det kan Du få av Din perennodlare eller genom mail till styrelsen@perennagruppen.com.
 
  Några av företagen har också detaljhandel/hemförsäljning och det framgår under fliken medlemsmatrikel, där Du också finner deras hemsida alt. tel.nr.

Årets Perenn utses årligen av Perennagruppen. Detta görs med stöd av gruppens samlade kunskap och erfarenhet, med syfte att lyfta fram särskilt värdefulla trädgårdsväxter som blivit bortglömda eller har ett prydnadsvärde som underskattats. Årets Perenn är alltid frisk, härdig, vacker och lättskött. Årets Perenn har blivit en stor succé.

Perennagruppen genomför också studieresor och studiebesök både i Sverige och utomlands, samt gör sortjämförelser och håller interna kurser.

Medlemskap i Perennagruppen kan erhållas av den som aktivt och yrkesmässigt odlar perenna växter i Sverige, som är medlem i GRO/LRF och som är villig att följa gruppens stadgar och kvalitetsregler. För ytterligare information kan Du ta kontakt med någon i styrelsen under fliken Förtroendevalda.
Webbmaster jan.larsson@calumi.se, www.calumi.se