Presentation av PERENNAGRUPPEN

Perennagruppen består av företag som odlar perenner. Odlingarna är belägna från sydligaste Skåne till norra Mälardalen. En förteckning över vilka som ingår i Perennagruppen finns under fliken Medlemsmatrikel. Perennagruppens medlemmar är anslutna till LRF Trädgård som är en branschavdelning i LRF.

Perennagruppens sortiment är anpassat till svenska förhållanden. Perenner odlade av Perennagruppens medlemmar känns igen på gruppens egen logotyp på etikettens baksida. Förökning sker efter internationella regler (ISU) och rätt förökat betyder sortäkthet. Odlingen sker främst i krukor med en volym på ½ liter - 1 liter och i mindre omfattning som solitärkvalitet i större krukor. Vilka sorter som finns hittar man i SvePlantInfo, www.sveplantinfo.se

 

  Några av företagen har också detaljhandel/hemförsäljning och det framgår under fliken medlemsmatrikel, där Du också finner deras hemsida alt. tel.nr.

Årets Perenn utses årligen av Perennagruppen. Detta görs med stöd av gruppens samlade kunskap och erfarenhet, med syfte att lyfta fram särskilt värdefulla trädgårdsväxter som blivit bortglömda eller har ett prydnadsvärde som underskattats. Årets Perenn är alltid frisk, härdig, vacker och lättskött. Årets Perenn har blivit en stor succé.

Perennagruppen genomför också studieresor och studiebesök både i Sverige och utomlands, samt gör sortjämförelser och håller interna kurser.

Medlemskap i Perennagruppen kan erhållas av den som aktivt och yrkesmässigt odlar perenna växter i Sverige, som är medlem i LRF och LRF Trädgård och som är villig att följa gruppens stadgar och kvalitetsregler. För ytterligare information kan Du ta kontakt med LRF Trädgård eller någon av medlemmarna. 
Webbmaster jan.larsson@calumi.se, www.calumi.se