Perennagruppen utgörs av odlare och sorterar under Plantskolesektionen i LRF Trädgård.

 

Vår hemsida riktar sig dels till återförsäljare av perenner, dels till arkitekter och planerare i privat och offentlig miljö, men även i viss mån till allmänheten. Man kan se under rubriken Medlemsmatrikel till vilken kategori varje företag vänder sig.

Årets perenn 2017: Krypflox, Phlox stolonifera Alba    Phlox stolonifera Alba

Medlemsmatrikel

 

Förtroendevalda

 

Kvalitetsregler

 

Länksida

 

200-listan

 

Uppdaterad 2016-10-05

Webbmaster jan.larsson@calumi.se, www.calumi.se